Bewust-zijn

Zingeving, religie en spiritualiteit

Bijeenkomsten over thema’s die betrekking hebben op zingeving, religie en spiritualiteit.

We starten elke bijeenkomst met een meditatie waarna diverse levens thema's zullen worden besproken in de loop van de bijeenkomsten. Betreffende zingeving, religie en spiritualiteit. Bij zingeving gaat het bijvoorbeeld over; wat is belangrijk in het leven? Wat maakt gelukkig. Is er een doel in het leven? Wat is vrijheid? Bij Religie gaat het over thema’s betreft de individuele relatie van elk mens met het grotere geheel. Het universum, de natuur, God. Kun je die relatie ervaren? Is er meer tussen hemel en aarde? En bij thema’s rond spiritualiteit gaat het over je persoonlijke relatie met je zelf, in jezelf. Beseffende dat je meer bent dan een lichaam. Mensen hebben ook een geest en spiritualiteit komt van spiritus en betekent letterlijk “vergeestelijken”. Bezig zijn met spiritualiteit betekent op weg gaan naar je eigen essentie, wie je werkelijk bent. Bijvoorbeeld Lichaam, geest en ziel; hoe zit dat? Ken ik mijzelf? Ons denken en de invloed op ons dagelijks leven en handelen. Wat geeft rust, balans en vertrouwen in het leven. De juiste keuzes maken hoe doe je dat?

Data 2024 nog niet bekend

Heb je interesse? Fijn als je dat dan laat weten dan hou ik je op de hoogte.